Që nga ndërtesat e thjeshta, qendrat tregtare e deri te projekte të mëdha komerciale dhe industriale, HITERM EL me elektricistët tanë të licencuar, sjellin mbi 20 vjet përvojë pune në kompani të kombinuar në në të gjitha aspektet e shërbimeve dhe instalimeve elektrike, duke përfshirë:

Instalime elektrike të plota dhe të pjesëshme për ndërtesa të reja,aneks ndërtesash dhe prona komerciale
Projektime të sistemeve automatike më të sofistikuara
Instalimin e gjeneratorëve
Riparimet elektrike dhe përmirësimet

Lista vazhdon me radhë! Telefononi HITERM EL-in në 045 700 222 për të gjitha nevojat tuaja elektrike

elektrik?