Small

Përdorimi: Më i përhapuri si pjesë përbërëse e pompave për drenazhë. Më i përdorshmi nga prodhuesit e pompave që e montojnë drejtëpërdrejtë ne fabrikë në pompat e tyre.
Përparsitë: Karakteristika kryesore e tij është se ka madhësi të vogël dhe besueshmëri të lartë.

Përshkrim

Përdorimi: Më i përhapuri si pjesë përbërëse e pompave për drenazhë. Më i përdorshmi nga prodhuesit e pompave që e montojnë drejtëpërdrejtë ne fabrikë në pompat e tyre.
Përparsitë: Karakteristika kryesore e tij është se ka madhësi të vogël dhe besueshmëri të lartë.
Përfitimet: Ka kapacitet të lartë të ndërprerjes, me mikro-20A. Përdoret për mbushje dhe zbrazje.