ELETROPROBE Q

Përdorimi: Kontrollues i nivelit.
Përparsitë: Gamë e gjerë e përdorimit për qdo nevoj.
Modeli NS( Ndjeshmëri normale): Veçanërishtë e përshtatshme për ujëra, kontrollohen lëngjet me një rezistencë max 5,6 khm. Qendra e kontrollimit mund të jetë larg sondave 1.000 m. Përdorja e tipit NS ofron një siguri të jashtzakonshme duke qenë jo e ndjeshme ndaj lagështisë së puseve dhe rezervuarëve.

Përshkrim

Përdorimi: Kontrollues i nivelit.
Përparsitë: Gamë e gjerë e përdorimit për qdo nevoj.
Modeli NS( Ndjeshmëri normale): Veçanërishtë e përshtatshme për ujëra, kontrollohen lëngjet me një rezistencë max 5,6 khm. Qendra e kontrollimit mund të jetë larg sondave 1.000 m. Përdorja e tipit NS ofron një siguri të jashtzakonshme duke qenë jo e ndjeshme ndaj lagështisë së puseve dhe rezervuarëve.

Modeli AS (ndjeshmëri të lartë):Për kontrollimin e lëngjeve me përçueshmëri të vogël të tilla si uji i shiut, janë të përshtashme për tipin AS. Këto modele lejojnë kontrollimin e lëngjeve me rezistencë më të ulët deri në 70khm.