CDA-CMA

Pompë centrifugale me një dhe dy çarqe punuese nga giza

Përshkrim

Pompë centrifugale me një dhe dy çarqe punuese nga giza

Pompë centrifugale me një dhe dy çarqe punuese nga giza: mund të përdoret për rritjen e presionit, ujitje, trajtimin e lëngjeve jo-abrazive në objektet civile dhe industriale, larjen e automjeteve etj. Mund të vendosen në komplekse makinerie dhe industriale. Gama e CMR është e pajisur me çark punues të hapur .
Të dhënat teknike:
– Presioni maksimal:
8 bar për CMA 1.50, 2.00, 3.00, dhe CMB 4.00, 5.50
6 bar për CDA 0.75, 1.00 për serinë tjetër CM
10 bar për serinë tjetër CDA
– Temperatura maksimale : 40°C për CMA 0.50, 0,75, 1.00-CDA 0.75, 1.00 dhe 90°C për gamën tjetër .
– Prurja Q deri më : 66m³/h
– Lartësia H deri më: 76,5 m