HITERM EL ka kënaqësinë të ju njoftoj lidhur me shërbimet tona. HITERM EL ofron një gamë të gjerë të furnizimit të pompave të ujit, ngrohjes dhe pjesëve rezervë të tyre. Për klientët tanë bëjmë montimin, servisimin dhe mirëmbajtjen e pompave duke garantuar cilësi dhe jetëgjatësi të produkteve tona me një kosto minimale.

Hiterm El ofron:

Instalimin, lëshimin në punë, mirëmbajtjen, riparimin dhe renovimin e pompave
Shërbime për të gjitha llojet e pompave centrifugale
Shërbime të plota të stacioneve të pompave

?

CVX-ENERGY COMPACT CDA-CMA aga Desert-Line