Winner 6BHE

Pompa zhytëse për puse

Përshkrim

Pompa zhytëse për puse

Gamë e gjerë e pompave nga 3’’- 4’’-6’’ deri në 8’’.
Përdoren veçanërishtë për furnizim me ujë në zona të banuara dhe kolektive, për ujitje për industri dhe trajtimin e ujërave të pastërta nëpër puse.
Të dhënat teknike:
– Prurja deri më: 126m³/h
– Lartësia deri më: 682 m