MATRIX

Pompë centrifugale shumëshkallëshe horizontale e fuqishme dhe kompakte

Përshkrim

Pompë centrifugale shumëshkallëshe horizontale e fuqishme dhe kompakte

Të pranishme në versione dhe modele të ndryshme, të përshtatshme për shumë aplikacione: grupe për ngritjen e presionit, distribuimin dhe trajtimin e ujit, ngrohje dhe ventilim, ftohje, ujitje dhe largimin e ujërave të grumbulluar nga shiu, pastrimin e pajisjeve industriale etj. Të aprovuara nga WRAS për versionin standard ( deri më +85°C).
Të dhënat teknike:
– Presioni maksimal: 10 bar
– Temperatura maksimale: +85°C (standard), +110°C (temperaturë më e lartë)
– Prurja deri më: 27 m³/h
– Lartësia deri më: 97m