HYDRO CONTROLLER

Përdorimi: Gamë e gjerë e invertorëve profesional me opcionet e mëposhtme:
– Për një dhe më shumë pompa
– Kalimin në ujë dhe ftohje të ajrit
– Në dispozicion me furnizim monofaz për pompa monofazore, furnizim monofazor për pompa trefazore(220V) dhe furnizim trefazor për pompa trefazore.

Përshkrim

Përdorimi: Gamë e gjerë e invertorëve profesional me opcionet e mëposhtme:
– Për një dhe më shumë pompa
– Kalimin në ujë dhe ftohje të ajrit
– Në dispozicion me furnizim monofaz për pompa monofazore, furnizim monofazor për pompa trefazore(220V) dhe furnizim trefazor për pompa trefazore.

Përparsitë: Sipërfaqe të përbërë nga 4 butona dhe një ekran të përbërë nga dy rreshta dhe 16 karaktere i lehtë për ta shtirë në punë dhe për shfaqjen e parametrave të funksionimit dhe alarmit.
Përfitimet: Parametrat për funksionim janë veçanërishtë për një presion të dëshiruar, puna maksimale e pompës janë të shkruara në ekran kështu që nuk ka nevoj të përdorim manualin për ti kuptuar dhe interpretuar.
Në rast të kushteve jo normale HydroController mbron autoklavat duke ndalur pompën.