Key

Përdorimi: Është ndërprerësi notues më univerzalisht më i përdorshmi në botë në automatikën e pompave dhe rezervuarëve akumulues.
Përparsitë: Për shkak të madhësisë së tij e bënë atë më të gjithanshëm për çfardo përdorimi.

Përshkrim

Përdorimi: Është ndërprerësi notues më univerzalisht më i përdorshmi në botë në automatikën e pompave dhe rezervuarëve akumulues.
Përparsitë: Për shkak të madhësisë së tij e bënë atë më të gjithanshëm për çfardo përdorimi.
Përfitimet: Është shumë i sigurtë dhe mund të prodhohet në shumë versione sipas nevojës së secilit klient. Përdoret për mbushje dhe zbrazje.