MAC5

Përdorimi: Ka një trup të rëndë, voluminozë dhe të qëndrueshëm nga ujërat e ashpëra që e bën të përshtatshëm për përdorim të ujërave të zeza, mbetjet industriale dhe ujëra të turbullta.
Përparsitë: I realizuar nga një dhomë dyshe e mbyllur dhe një kundërpeshë ngjitur lundruese.

Përshkrim

Përdorimi: Ka një trup të rëndë, voluminozë dhe të qëndrueshëm nga ujërat e ashpëra që e bën të përshtatshëm për përdorim të ujërave të zeza, mbetjet industriale dhe ujëra të turbullta.
Përparsitë: I realizuar nga një dhomë dyshe e mbyllur dhe një kundërpeshë ngjitur lundruese.
Përfitimet: Në dispozicion me ndërrim këndi standard +/- 10 ° në versionin me kënd më të madh.