SuperSimplex

Përdorimi: Objekte të banuara dhe ujijtje.
Përparsitë: Presostat me presion të rregullueshëm dhe mundësi montimi vërtikal dhe horizontal.

Përshkrim

Përdorimi: Objekte të banuara dhe ujijtje.
Përparsitë: Presostat me presion të rregullueshëm dhe mundësi montimi vërtikal dhe horizontal.
Përfitimet: Në dispozicion në dy versione:
– SuperSimplex E: Pajisje me skedë elektronike, mbrojtje nga të thatit me ndezje automatike.
– SuperSimplex M: Pajisje elektromekanike me hyrje për notues për mbrojtje nga të thatit.