Quickstop

Përdorimi: Rregullator hidraulik që eliminon defektet klasike të pajisjeve të tilla. Veçanërisht i përshtatshëm për mbushjen e kazanëve dhe cisternave.
Përparsitë: Një pajisje me mekanizëm operativ, krahu artikuluar lejon hapjen dhe mbylljen graduale duke garantuar nje rrjedhë të lartë dhe duke shmangur pikjen e ujit.

Përshkrim

Përdorimi: Rregullator hidraulik që eliminon defektet klasike të pajisjeve të tilla. Veçanërisht i përshtatshëm për mbushjen e kazanëve dhe cisternave.
Përparsitë: Një pajisje me mekanizëm operativ, krahu artikuluar lejon hapjen dhe mbylljen graduale duke garantuar nje rrjedhë të lartë dhe duke shmangur pikjen e ujit.
Përfitimet: Në dispozicion një gamë e gjerë nga 3/8” deri në ½” dhe version të dyfisht: Standard dhe të Avancuar(ADJ).
Versioni ADJ ka nivelet e ndërhyrjes të rregullueshme, ky mekanizëm i rregullimit është shumë i thjeshtë dhe i gjithanshëm, ai reagon nga këndi i lir dhe gjatësia e këndit të krahut .