E-FLY

Përdorimi: Ka një trup me madhësi më të vogël, në krahasim me MAC5 të qëndrueshëm ndaj ujërave të ashpëra që e bën të përshtatshëm të përdoret në cisterna për asgjësimin e ujërave të zeza.
Përparsitë: I realizuar nga dy dhoma të mbyllura dhe një kundërpeshë të inkuadruar në trupin e notuesit.

Përshkrim

Përdorimi: Ka një trup me madhësi më të vogël, në krahasim me MAC5 të qëndrueshëm ndaj ujërave të ashpëra që e bën të përshtatshëm të përdoret në cisterna për asgjësimin e ujërave të zeza.
Përparsitë: I realizuar nga dy dhoma të mbyllura dhe një kundërpeshë të inkuadruar në trupin e notuesit.
Përfitimet: Në dispozicion lloje të ndryshme të kabllove të përshtatshme për aplikacione të ndryshme.