EVM

Pompë vertikale shumëshkallëshe nga AISI 304- AISI 316L dhe giza

Përshkrim

Pompë vertikale shumëshkallëshe nga AISI 304- AISI 316L dhe giza

Pompë vertikale shumëshkallëshe nga giza (EVMG), çeliku jokoreziv AISI 304 (EVM) dhe AISI316L (EVML) e aprovuar nga WRAS për versionin standard EVM 3-5-10-18. E besueshme me zhurmë shumë të ulët dhe mirëmbajtje të lehtë. Për përdorim rezidencial, industrial, agrikulturë, pajisje kundër zjarrit, trajtimin e ujërave në sisteme të filtrimitetj. Të përshtatshme për trajtimin e ujërave abrazive, për mbushjen e kaldajave, pastrim, ngrohje, ngrirje dhe ventilim. Të gjitha pompat EVM mund të kombinohen me motorët standard IEC, karakterizohen për ndërtim të qëndrueshëm dhe ofrojnë zgjidhje të shumta teknike.
Të dhënat teknike:
– Presioni maksimal: 16 bar, 25 bar dhe 30 bar vetëm për EVM32- EVM45
– Temperatura maksimale: nga 15°C deri në +120°C
– Prurja deri më: 84 m³/h
– Lartësia deri më: 307 m