HVM

Pompë centrifugale shumëshkallëshe vertikale nga giza dhe AISI 304

Përshkrim

Pompë centrifugale shumëshkallëshe vertikale nga giza dhe AISI 304

Pompë centrifugale shumëshkallëshe vertikale in-line, kompakte dhe e fuqishme, me zhurmë shumë të ulët dhe mirëmbajtje të lehtë. Të përshtatshme për ngritjen e presionit, ujitje, sisteme të pastrimit dhe trajtimin e ujërave të pastër .
Të dhënat teknike:
– Presioni maksimal: 10 bar
– Temperatura maksimale: 90°C
– Prurja deri më: 15 m³/h
– Lartësia deri më: 97 m