AGA

Pompë elektrike me vetëmbushje nga giza
Pompë me vetëmbushje nga giza, e përshtatshme për përdorim shtëpiak, ujitje të kopshteve, larjen e automjeteve dhe në përgjithësi për trajtimin e ujërave të pastër.

Përshkrim

Pompë elektrike me vetëmbushje nga giza
Pompë me vetëmbushje nga giza, e përshtatshme për përdorim shtëpiak, ujitje të kopshteve, larjen e automjeteve dhe në përgjithësi për trajtimin e ujërave të pastër.
Të dhënat teknike:
– Presioni maksimal : 6 bar për AGA 0,60-0,75-1,00,
– 10 bar për serinë tjetër AGA- AGC
– Temperatura maksimale : 45°C
– Thellësia maksimale e thithjes : 8m
– Prurja Q deri më : 9,6 m³/h
– Lartësia H deri më: 68m