Rezervuar presioni multifunksional

Duke filluar nga: M12(litra), M18(litra), M24(litra)

Përshkrim

Duke filluar nga: M12(litra), M18(litra), M24(litra)

Përdorimi: Rezervuar presioni multifunksional me membranë nga goma e cila mund të ndërrohet në rast të prishjes, për ujë sanitar .
– Presioni maksimal i punës 10 bar
– Presioni i mbushjes standarde 1,5
– Temperatura maksimale e punës -10°C/+ 100°C