Rezervuar Presioni

Duke filluar nga: AS24(litra), A24(litra), AV50(litra), AV80(litra), AV100(litra), AV150(litra), AV200(litra), AV300(litra), AV400(litra), AV500(litra), AO24(litra), AO50(litra), AO80(litra), AO100(litra).

Përshkrim

Duke filluar nga: AS24(litra), A24(litra), AV50(litra), AV80(litra), AV100(litra), AV150(litra), AV200(litra), AV300(litra), AV400(litra), AV500(litra), AO24(litra), AO50(litra), AO80(litra), AO100(litra).

Përdorimi: Rezervuar presioni me membranë nga goma e cila mund të ndërrohet në rast të prishjes, për ujë sanitar.
– Presioni maksimal i punës 10 bar
– Presioni i mbushjes standarde 1,5 bar – 2 bar
– Temperatura maksimale e punës -10°C/+ 100°C