Pompë zhytëse nga AISI 304

Pompë zhytëse nga AISI 304

PPërdoret për trajtimin e ujërave, filtrimin, zbrasjen e bodrumeve, garazhave, kullimin e oborreve të vogla dhe të mesme. Për më shumë efikasitet mund të instalohen në mënyrë fikse dhe të lëvizshme.

Përshkrim

Pompë zhytëse nga AISI 304

PPërdoret për trajtimin e ujërave, filtrimin, zbrasjen e bodrumeve, garazhave, kullimin e oborreve të vogla dhe të mesme. Për më shumë efikasitet mund të instalohen në mënyrë fikse dhe të lëvizshme. Janë të pajisura me 5 m kabllo të tipit H05 RN-F për modelin njëfazor dhe H07 RN-F për modelin trefazor me 10 m kabllo për përdorim të jashtëm. Gjenden në shitje edhe pa porosi.
Të dhënat teknike:
– Zhytja maksimale: 5 m
– Temperatura maksimale: 50°C
– Trajtim të ujit me madhësi maksimale të pjesëve mekanike (të forta): 10mm, 20 mm për versionin VOX (Vortex)
– Prurja deri më : 10,2 m³/h
– Lartësia deri më: 8.3 m