MR B- MR S

Pompë qarkulluese për ujë të nxehtë sanitar (MR B) dhe për sisteme me energji diellore (MR S)

Përshkrim

Pompë qarkulluese për ujë të nxehtë sanitar (MR B) dhe për sisteme me energji diellore (MR S)

Të dhënat teknike:
– Presioni maksimal: 10 bar
– Prurja deri më: 45 m³/h (MR B)
– Lartësia deri më: 12m (MR B)