EGO

Pompa qarkulluese me shpejtësi të ndryshueshme në mënyrë elektronike

Përshkrim

Pompa qarkulluese me shpejtësi të ndryshueshme në mënyrë elektronike

Pompa qarkulluese të dirigjuara në mënyrë elektronike me motor me magnet të përhershëm. Pompat qarkulluese EGO dallohen nga ato standarde (me shpejtësi të pandryshueshme) për shkak të mundësisë së tyre për rregullim të vazhdueshëm të shpjetësisë sipas kërkesave të sistemit, kjo përparsi mundëson kursim të konsiderushëm të energjisë elektrike dhe garanton reduktim të nivelit të zhurmës. Të përshtatshme për qarkullim të ujit të nxehtë dhe të ftohtë, për sisteme të ftohjes, përdorim industrial, ngrohje qëndrore, prurje konstante dhe të ndryshueshme aty ku kërkohet optimizmi i pikës së punës.
Të dhënat teknike:
– Presioni maksimal i punës: 10 bar
– Temperatura maksimale e ujit : nga +5 deri në +95°C
– Prurja deri më: 75m³/h
– Lartësia deri më: 13,5 m