E-POWER

Përdorimi: Realizimi i autoklavave të brendshëm me presion konstant, invertor mjaft i realizuar duke ju falenderuar fitimit të eksperiencës së fortë me HydroController.
Përparsitë: Vëmendje e veçantë i është kushtuar ingjinjerizimit elektronik dhe realizimit të një dizajni modern dhe funksional. Produkti është montuar në një tub metalik pa valvula në mënyrë që të lejoj ftohjen optimale të elektronikës dhe të evitoj qdo humbje të ngarkesës.

Përshkrim

Përdorimi: Realizimi i autoklavave të brendshëm me presion konstant, invertor mjaft i realizuar duke ju falenderuar fitimit të eksperiencës së fortë me HydroController.
Përparsitë: Vëmendje e veçantë i është kushtuar ingjinjerizimit elektronik dhe realizimit të një dizajni modern dhe funksional. Produkti është montuar në një tub metalik pa valvula në mënyrë që të lejoj ftohjen optimale të elektronikës dhe të evitoj qdo humbje të ngarkesës.
Përfitimet: Instalimi është direkt në tub, me ftohësin e ujit dhe senzorin e presionit të integruar.
Pajisja jep të dhëna ON/OFF për ndezjen ose ndaljen e pompës përmes notuesit ose një reles në dalje që ka kontakt të pastër dhe që mund të përdoret si sinjal i alarmit ose realizimin e grupit të pompës së dytë me shpejtësi fikse.
Të rejat: Në dispozicion versioni më i ri i avancuar për realizimin e grupeve me dy apo më shumë pompa. Komunikimi bëhet me protokollin CanBonus dhe garanton përveç ndryshimit edhe opcionin Multimaster( në rast të prishjes të ndonjë elementi të grupit sistemi e konfiguron automatikisht).