3F CONTROL

Modeli 22 Kontrollimi i rrjetit monofazorë
Pajisje për mbrojtjen e motorit, kontrollon uljen e tensionit për të mos arritur nivelet e paracaktuara, duke ç’aktivizuar relen kur kjo ndodh. Për të evituar ndërprejrjet e shkurtëra kur releja vonohet.
Modeli 33 Kontrollimi i rrjetit trefazorë
Pajisja kontrollon korrektësinë e renditjes 3 fazore, mungesën e një faze dhe reduktimin e papranueshëm të tensionit të furnizimit. Vetëm në qoftëse të gjitha kushtet janë plotësuar releja lejon ndezjen e motorit.
Për të parandaluar ndërprerjet e shkurtëra në rast të vonimit të reles.

Përshkrim

Modeli 22 Kontrollimi i rrjetit monofazorë
Pajisje për mbrojtjen e motorit, kontrollon uljen e tensionit për të mos arritur nivelet e paracaktuara, duke ç’aktivizuar relen kur kjo ndodh. Për të evituar ndërprejrjet e shkurtëra kur releja vonohet.
Modeli 33 Kontrollimi i rrjetit trefazorë
Pajisja kontrollon korrektësinë e renditjes 3 fazore, mungesën e një faze dhe reduktimin e papranueshëm të tensionit të furnizimit. Vetëm në qoftëse të gjitha kushtet janë plotësuar releja lejon ndezjen e motorit.
Për të parandaluar ndërprerjet e shkurtëra në rast të vonimit të reles.