MacPress

Përdorimi: Ndërprerës presioni për kontrollimin e pompave me enë ekspanduese.
Përparsitë: Instalimi i MacPress bëhet direkt në tub përmes një lidhje femërore 1/4’’. Është në dispozicion modeli për pompa monofazore dhe trefazore në dy versione për presion të ulët dhe të lartë.

Kategori:

Përshkrim

Përdorimi: Ndërprerës presioni për kontrollimin e pompave me enë ekspanduese.
Përparsitë: Instalimi i MacPress bëhet direkt në tub përmes një lidhje femërore 1/4’’. Është në dispozicion modeli për pompa monofazore dhe trefazore në dy versione për presion të ulët dhe të lartë.
Përfitimet: Pajisja del nga fabrika me një presion të caktuar që mund të ndryshohet përmes sistemit të mbrendshëm të rregullimit. Për tregun amerikan është në dispozicin versioni me rrymë deri në 25A i kalibruar në PSI (20-40;30-50;40-60).