Enë ekspanduese

Rrethore e rrafshët dhe drejtëkëndëshe e rrafshët
Duke filluar nga : 6 litra- 18 litra

Përshkrim

Rrethore e rrafshët dhe drejtëkëndëshe e rrafshët
Duke filluar nga : 6 litra- 18 litra

Përdorimi: Enë ekspanduese e rrafshët dhe drejtëkëndëshe e rrafshët për ngrohje qëndrore dhe kaldaja.
– Presioni maksimal i punës 3 bar
– Presioni i mbushjes standarde 1 bar
– Temperatura maksimale e punës -10°C/+ 100°C