Enë ekspanduese

Duke filluar nga: R5(litra), R8(litra), R12(litra), R18(litra), R24(litra), RV35(litra), RV50(litra), RV80(litra), RV100(litra), RV150(litra), RV200(litra), RV300(litra), RV400( litra), RV500(litra).

Përshkrim

Duke filluar nga: R5(litra), R8(litra), R12(litra), R18(litra), R24(litra), RV35(litra), RV50(litra), RV80(litra), RV100(litra), RV150(litra), RV200(litra), RV300(litra), RV400( litra), RV500(litra).

Përdorimi: Enë ekspanduese me membranë nga goma e cila mund të ndërrohet në rast të prishjes, për ngrohje .
– Presioni maksimal i punës 8 bar
– Presioni i mbushjes standarde 1,5 bar
– Temperatura maksimale e punës -10°C/+ 100°C