Elektromotor

Elektromotor për pompa zhytëse për puse
4” fuqia 0,55-7,5kW dhe
6” fuqia 4-30kW

Përshkrim

Elektromotor për pompa zhytëse për puse
4” fuqia 0,55-7,5kW dhe
6” fuqia 4-30kW