COSδ CONTROL PANELS

Përdorimi: Kontrollimi dhe mbrojtja e pompave zhytëse qoftë monofazore apo trifazore.
Përparsitë: Paneli komandon dhe garanton mbrojtje të qëndrueshme rregullative. Gjithashtu është e integruar mbrojtja në të thatë përmes kontrollit dhe ndryshimeve të COSδ.

Përshkrim

Përdorimi: Kontrollimi dhe mbrojtja e pompave zhytëse qoftë monofazore apo trifazore.
Përparsitë: Paneli komandon dhe garanton mbrojtje të qëndrueshme rregullative. Gjithashtu është e integruar mbrojtja në të thatë përmes kontrollit dhe ndryshimeve të COSδ.
Përfitimet: Nuk është i nevojshëm të përdoren sondat, është i përshtatshëm për puse të thella. Shtesë ndihmëse për notues dhe presostat.
Në dispozicion në dy versione: me ekran dhe (versioni bazë më ekonomikë).