CDA-CMA

Pompë centrifugale me një dhe dy çarqe punuese nga giza

Pompë centrifugale me një dhe dy çarqe punuese nga giza: mund të përdoret për rritjen e presionit, ujitje, trajtimin e lëngjeve jo-abrazive në objektet civile dhe industriale, larjen e automjeteve etj. Mund të vendosen në komplekse makinerie dhe industriale. Gama e CMR është e pajisur me çark punues të hapur .
Të dhënat teknike:
– Presioni maksimal:
8 bar për CMA 1.50, 2.00, 3.00, dhe CMB 4.00, 5.50
6 bar për CDA 0.75, 1.00 për serinë tjetër CM
10 bar për serinë tjetër CDA
– Temperatura maksimale : 40°C për CMA 0.50, 0,75, 1.00-CDA 0.75, 1.00 dhe 90°C për gamën tjetër .
– Prurja Q deri më : 66m³/h
– Lartësia H deri më: 76,5 m