MR B- MR S

Pompë qarkulluese për ujë të nxehtë sanitar (MR B) dhe për sisteme me energji diellore (MR S)

Të dhënat teknike:
– Presioni maksimal: 10 bar
– Prurja deri më: 45 m³/h (MR B)
– Lartësia deri më: 12m (MR B)